Dimmer

฿3,700.00

  • 0-10VDC
  • 1 ชิ้น/pcs
Category:
Description/รายละอียด

อุปกรณ์ ควบคุมแสงสว่างในโรงเลี้ยงไก่ HX-001 DIMMER

HX-001 เป็นระบบควบคุมความสว่างของโคมไฟ ระบบสามารถจำลองแสงเสมือน พระอาทิตย์ ขึ้น และตกโดยการตั้งเวลา