การติดตั้ง

สาธิตการติดตั้งโคมไฟรุ่นพัลซ่า

อุปกรณ์

โคมไฟรุ่นพัลซ่า

สาย(1) : สายระหว่างตู้และหลอดไฟดวงแรก

สาย(2) : สายโคมต่อโคม

ตู้ควบคุม

 

วิธีติดตั้ง

ต่อสาย(1) ด้านเปลือยเข้ากับตู้ควบคุม

ต่อสาย(1)อีกด้านเข้ากับโคมดวงแรก(หัวแถว)

หันหัวต่อตัวผู้ – ตัวเมีย ด้านขั้วที่บากรอยไว้ทางเดียวกันและระดับเดียวกัน

ข้อต่อตัวเมีย(อยู่ที่โคม)

ข้อต่อตัวผู้(อยู่ที่สายไฟ)

เสียบขั้วต่อสาย(1)กับขั้วต่อโคมและหมุนเกลียวข้อต่อให้แน่น

ต่อสาย(2)ไปยังโคมดวงต่อไป

ใช้ชุดปิดหัวที่โคมดวงสุดท้าย

ขันเกลียวปิดให้แน่น