ระบบไฟกระแสตรง (DC, Direct Current) มีข้อได้เปรียบอย่างไร?

– อันดับแรกคือเรื่อง ของความปลอดภัยของผู้ใช้ เนื่องจากไฟฟ้าไม่สามารถทำอันตราย ได้เหมือนกระแสสลับ และระบบไฟที่ไม่ทำให้เกิดการกระพริบ (หัวข้อการกระพริบที่มองไม่เห็น)


การเปลี่ยนมาใช้ LED ช่วยประหยัดพลังงานได้เท่าไร?

– สามารถดูที่หัวข้อ การคืนทุนของโครงการ


ระบบไฟรุ่นใหม่นอกจากประหยัดพลังงานและ อายุการใช้งานนานขึ้น มีประโยชน์เพิ่มเติมหรือไม่?

-จากการวิจัย สามารถช่วยให้ ผลผลิตและอัตราการอยู่รอดเพิ่มขึ้น และผู้ใช้ที่เริ่มเปลี่ยนมาใช้ระบบนี้มากขึ้น (ตารางเปรียบเทียบ  http://enminfocenter.com/poultry/lighting-compare-table/)


มีข้อแนะนำในการใช้ชั่วโมงแสงสำหรับ การเลี้ยงไก่แบบต่างๆไหม?

-สามารถดูได้จากหัวข้อ ชั่วโมงการใช้แสง


การกันน้ำระดับ IP 67 หมายถึง?

-ขออธิบายโดยใช้คุณสมบัติของโทรศัพท์มือถือมาอ้างอิงนะครับ ในหัวเรื่องระดับ IP ในหน้าการกันน้ำ


รับประกัน 3 ปี ในกรณีไหนบ้าง?

-ทางบริษัท รับประกันอายุหลอดไฟ 3 ปี ภายใต้การใช้งานและการดูแลรักษาที่ถูกต้อง โดยลูกค้าสามารถแจ้งทะเบียนของสินค้าซึ่งแสดงว่าอยู่ในการรับประกัน ส่งสินค้าที่เสียกลับมา บริษัทจะจัดส่งไปเปลี่ยนให้


การหรี่ไฟช่วยเรื่องการผลิตได้อย่างไร?

-ระดับของความสว่างช่วยลดและกระตุ้นให้ไก่สงบ และการจำลองพระอาทิตย์ขึ้นและตก ทำให้ได้ความรู้สึกเหมือนธรรมชาติมากขึ้น


จะเลือกโคมไฟกี่ดวงสำหรับความสว่างที่ต่างๆกันอย่างไร?

-บริษัทมีโปรแกรมสำหรับการออกแบบเพื่อให้ได้ความสว่างตามที่ลุกค้าต้องการและการกระจายแสงที่นุ่มนวล


มีปัญหาเรื่องไฟตก และไฟฟ้ามาไม่ครบเฟสเนื่องจากการไฟฟ้า ทำให้หลอดไฟเสียหาย?

-มาตราฐานตู้ควบคุมของ ENM Lighting มีระบบคอยป้องกันปัญหาของความไม่มั่นคงของระบบไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์หลักไม่ต้องซื้อเพิ่ม


การติดตั้งและซ่อมแซมต้องใช้ช่างไฟเฉพาะทางหรือไม่?

-ระบบการติดตั้งของ ENM Lighting ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายไม่จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ สามารถดูได้จาก การติดตั้ง