ออกแบบและให้คำปรึกษา

มีบริการออกแบบระบบแสงสว่างด้วยโปรแกรม ซึ่งสามารถกำหนดความสว่างได้ตามที่ต้องการและสม่ำเสมอทั่วทั้งโรงเรือน

ราคาประมาณ ของระบบไฟแสงสว่าง รวมงานติดตั้ง

ความสว่าง 60 Lux

1,200 ตารางเมตร
168,000 บาท
โรงเรือนขนาด 100x12 เมตร
1,500 ตารางเมตร
210,000 บาท
โรงเรือนขนาด 125x12 เมตร
1,540 ตารางเมตร
215,600 บาท
โรงเรือนขนาด 110x14 เมตร
1,920 ตารางเมตร
259,200 บาท
โรงเรือนขนาด 120x16 เมตร
2,310 ตารางเมตร
290,000 บาท
โรงเรือนขนาด 105x22 เมตร
2,340 ตารางเมตร
292,500 บาท
โรงเรือนขนาด 130x18 เมตร

ความสว่าง 80 Lux

1,200 ตารางเมตร
181,000 บาท
โรงเรือนขนาด 100x12 เมตร
1,500 ตารางเมตร
227,000 บาท
โรงเรือนขนาด 125x12 เมตร
1,540 ตารางเมตร
233,000 บาท
โรงเรือนขนาด 110x14 เมตร
1,920 ตารางเมตร
290,000 บาท
โรงเรือนขนาด 120x16 เมตร
2,310 ตารางเมตร
350,000 บาท
โรงเรือนขนาด 105x22 เมตร
2,340 ตารางเมตร
354,000 บาท
โรงเรือนขนาด 130x18 เมตร

ความสว่าง 100 Lux

1,200 ตารางเมตร
255,000 บาท
โรงเรือนขนาด 100x12 เมตร
1,500 ตารางเมตร
306,000 บาท
โรงเรือนขนาด 125x12 เมตร
1,540 ตารางเมตร
320,000 บาท
โรงเรือนขนาด 110x14 เมตร
1,920 ตารางเมตร
396,000 บาท
โรงเรือนขนาด 120x16 เมตร
2,310 ตารางเมตร
445,000 บาท
โรงเรือนขนาด 105x22 เมตร
2,340 ตารางเมตร
468,000 บาท
โรงเรือนขนาด 130x18 เมตร

การประมาณโดยทั่วไปของ งานติดตั้งจะแบ่งเป็นตามส่วนต่างๆ

39%%

ค่าโคมไฟ

18%

ค่าสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ

19%

ค่าอุปกรณ์ต้นกำลังและควบคุม

23%

ค่าแรงในการติดตั้ง

ตัวอย่าง : เล้าไก่ ขนาด กว้าง 12 เมตร ยาว 100 เมตร ความสว่างที่ 80 Lux

รายการค่าใช้จ่าย
ราคา(บาท)
ค่าโคมไฟ 39%
71,031
ค่าสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ 18%
32,733
ค่าอุปกรณ์ต้นกำลังและควบคุม 19%
35,077
ค่าแรงในการติดตั้ง 23%
42,160

การเปรียบเทียบ การลงทุนเมื่อเทียบกับ หลอดฟลูออเรสเซนต์ทั่วไป

เปรียบเทียบจากค่าไฟหน่วยละ 2.5 บาท

รายการเปรียบเทียบ

หลอดฟลูออเรสเซนต์ทั่วไป

หลอดไฟสำหรับเลี้ยงไก่

รายการเปรียบเทียบ

การไช้พลังงาน

หลอดฟลูออเรสเซนต์ทั่วไป

7,000Watt

หลอดไฟสำหรับเลี้ยงไก่

1,400Watt

รายการเปรียบเทียบ

ชั่วโมงการทำงาน

หลอดฟลูออเรสเซนต์ทั่วไป

12 ชั่วโมง

หลอดไฟสำหรับเลี้ยงไก่

12 ชั่วโมง

รายการเปรียบเทียบ

ค่าไฟฟ้าต่อเดือน

หลอดฟลูออเรสเซนต์ทั่วไป

6,300 บาท

หลอดไฟสำหรับเลี้ยงไก่

1,260 บาท

รายการเปรียบเทียบ

ประหยัดได้

หลอดฟลูออเรสเซนต์ทั่วไป

- บาท

หลอดไฟสำหรับเลี้ยงไก่

5,040 บาท

หลอดฟลูออเรสเซนต์ทั่วไป


ใช้พลังงาน : 7,000Watt
เปิดใช้งาน : 12 ชั่วโมง
ค้าไฟฟ้าเดือนละ : 6,300 บาท
ประหยัดได้ : – บาท

หลอดไฟสำหรับไก่


ใช้พลังงาน : 1,400Watt
เปิดใช้งาน : 12 ชั่วโมง
ค้าไฟฟ้าเดือนละ : 1,260 บาท
ประหยัดได้ : 5,040 บาท


การลงทุน (เฉพาะค่าหลอดไฟฟ้า เพราะสายไฟ ค่าแรง และระบบกำลัง ระบบอื่นต้องมีเหมือนกัน)
71,031 บาท

การคืนทุน  14.09 เดือน