ข้อได้เปรียบ ของการเลี้ยงแบบ ไฟ  2 สี

แสงสีแดง สำหรับการเลี้ยงไก่ไข่

แสงสีแดง สำหรับการเลี้ยงไก่ไข่

ช่วยกระตุ้นการสร้างไข่ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

แสงสี ฟ้า หรือ เขียว สำหรับการเลี้ยงไก่และเป็ดเนื้อ

แสงสีฟ้า หรือ เขียว สำหรับ ไก่เนื้อ และ เป็ดเนื้อ

เพิ่มอัตราการแลกเนื้อ ทำให้ใช้อาหารอย่างคุ้มค่า ลดต้นทุนการผลิต เพิ่ม ผลผลิต

ไก่ เนื้อ และ เป็ด เนื้อ การใช้ แสงสีฟ้า หรือ สีเขียว ช่วยเพิ่มอัตราแลกเนื้อ ทำให้ลดต้นทุนอาหาร ในขณะที่ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

ไก่ไข่ การใช้ แสงสีแดง ทำให้กระตุ้นการกินเพื่อการสร้างไข่ ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

 

จากการวิจัย แสดงให้เห็นของแสงแต่ละสี ที่มีผลต่อการเลี้ยงสัตว์ปีก (สีที่เกิดขึ้น มนุษย์จะรับรู้ไม่เหมือนกับสัตว์ปีก)

สีเขียว ที่ความยาวคลื่น 520-560 nm  ช่วยกระตุ้น การเกิดกล้ามเนื้อ และกระดูก พร้อมทั้งการเคลื่อนไหว

สีฟ้า ที่ความยาวคลื่น  440-500 nm ช่วยกระตุ้นการสร้างโปรตีน ทำให้กล้ามเนื้อใหญ่ขึ้น และลดการจิกตีกัน

สีแดง ที่ความยาวคลื่น 620-700 nm ช่วยกระตุ้น ต่อมไฮโปธาลามัส ซึ่งมีผลทำให้ สร้างฮอร์โมน ในการ ผสมพันธ์ การออกไข่ และลดการจิกตี

โคม Sunik ไฟ 2 สี

คุณสมบัติ พิเศษเมื่อเปลี่ยนมาใช้หลอดและโคมไฟ ของ ENM Lighting

  • ประหยัดพลังงาน
  • ให้คลื่นแสงที่เหมือนกับแสงอาทิตย์ ทำให้เหมาะกับการเลี้ยงสัตว์มากกว่า หลอดไฟทั่วไป
  • ปลอดภัยกับผู้ใช้งาน เนื่องจากเป็นกระแสตรง DC
  • ทนทานและมีระบบป้องกันไฟกระชาก ไฟไม่ครบเฟส ซึ่งทำให้หลอดไฟแบบ 220 V AC ทั่วไปเสียหายได้
  • ความร้อนต่ำ
  • ผลผลิตเพิ่มขึ้น
  • สามารถดัดแปลงให้ใช้งานกับแผง พลังงานแสงอาทิตย์ โดยที่ไม่ต้องใช้ อุปกรณ์ อินเวอร์เตอร์ ทำให้ลดต้นทุน และดูแลรักษาง่าย

หลอด 2 สี WUP DC 48 V กระแสตรง พร้อมชุดควบคุมการสลับสี

ง่ายต่อการดัดแปลง จากระบบไฟเดิมที่ใช้หลอดเกลียว มาเป็น ENM Lighting